Bikoin.com İletişim İzni

İletişim İzni

ALT Yazılım Teknoloji Bilişim A.Ş. tarafından telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi elektronik iletişim vasıtaları kullanılarak, doğrudan pazarlama, reklam, tanıtım, promosyon gibi amaçlarla, her türlü veri, ses ve görüntü içerikli ticari elektronik iletilerin tarafıma gönderilmesine onay verdiğimi kabul ve taahhüt ederim.